Hvorfor hyre en ekstern kommunikationskonsulent?

Hvis du ikke har nogen kommunikatører ansat, er svaret ganske enkelt: Fordi professionel kommunikation virker! Dårlig kommunikation er dårlig stil; det trækker fra og trækker ned. I bedste fald støjer det, i værste fald er dit budskab uforståeligt.

Uanset hvad sender det et klart signal om, at din virksomhed ikke prioriterer kommunikation og dermed heller ikke dine målgrupper.

Hvis du har kommunikatører ansat, er svaret lidt mere komplekst; her handler det om, at konsulenten kigger på din virksomheds kommunikation med friske øjne, akkurat som dine udenforstående målgrupper gør det.

Konsulenten er både nysgerrig og uvidende, og det gør, at hun stiller de rigtige spørgsmål og tvinger din virksomhed til at give de rigtige svar, der samtidig er til at forstå.

De berømte HV-spørgsmål skal stilles, som var det første gang

Al god kommunikation starter med spørgsmål – til hvad, til hvem, til hvorfor samt til hvordan, hvor og hvornår. Men når kommunikatøren er intern og indforstået, får hun ikke altid (gen)stillet HV-spørgsmålene, for de er jo for længst besvaret. Under alle omstændigheder vil kommunikatøren få svar, der er indforståede, for kolleger deler historik og forståelsesramme.

Det er vigtigt at starte forfra med HV-spørgsmålene, hver gang du står over for en ny kommunikationsopgave, for den er jo netop ny. Om ikke andet så ændrer ting sig over tid, hvilket vil sige, at kommunikationssituationen ændrer sig.

Det er også vigtigt at tvinge sig selv til lige at vende skråen en gang mere og give svar, som alle kan forstå. I den proces opdager du måske også selv nye perspektiver. Et veltimet HV-spørgsmål kan også give dig en ahaoplevelse: ”Sådan havde jeg ikke lige tænkt over det…”

De fleste dygtige kommunikatører husker vel at (gen)stille de vigtige HV-spørgsmål, for det er jo helt grundlæggende? Ja, det kan der være noget om, men det hjælper altid med et par friske øjne.

Det kan være svært at holde fokus på modtagergruppen

Langt værre og sværere er det for in house-kommunikatøren at holde fast på modtagerorienteret kommunikation. De fleste af os ved godt, at effektiv kommunikation er modtagerorienteret. Men som in house-kommunikatør, kan det være meget svært helt at se bort fra afsenderen.

Linjelederen vil nemlig også gerne (tilgode)ses, for han har sin egen meget vigtige modtagergruppe at tage hensyn til: ledelsen. Enhver er sig selv nærmest, siger man, så rent menneskeligt er det svært for en afsender at se bort fra sig selv og vigtige interessenter i den forbindelse, hvilket leder mig frem til min næste pointe:

Ud over at skulle forsøge at lede linjelederen væk fra sig selv og over på modtagerens banehalvdel er in house-kommunikatøren belastet af sin egen ”stakeholder management.” Altså det faktum, at hun meget gerne skal stille linjelederen tilfreds med sin kommunikation.

Her mister kommunikatøren selv fokus på modtagergruppen, for der er faktisk to: dem, der skal godkende kommunikationen, og dem, der skal modtage kommunikationen.

Hertil kommer, at in house-kommunikatører over tid opnår kendskab til linjeledelsens personlige dagsordener og smagspræferencer, måske endda helt ned på gloseniveau. Det kan være svært at abstrahere fra med det resultat, at dem der rent faktisk skal modtage kommunikationen bliver glemt.

Giver det mening?

Hvis din kommunikation ikke er målrettet din målgruppe, rammer den selvsagt ikke. Linjelederen er nok tilfreds og synes, at det er fremragende, men den kommer aldrig til at brænde igennem i forhold til den egentlige målgruppe. Giver det mening? I denne sammenhæng er det hverken et reelt eller et retorisk spørgsmål, men et vigtigt tjekspørgsmål:

Giver det mening som i ”er det sammenhængende, og er det til at forstå?” Og giver det mening som i ”giver det mening i forhold til målgruppen?” Det kan du som indforstået ikke selv svare objektivt på, for du ved for meget om din virksomhed, dine produkter og dine kolleger.

Det giver allerede mening for dig, men du er ikke modtageren; du er ikke i målgruppen.

Til gengæld vil den uindviede konsulent helt naturligt stille alle relevante spørgsmål og få afdækket de vigtige HV-spørgsmål som ramme for kommunikationen.

En ekstern kommunikationskonsulent kan være din garant for, at du får målrettet din kommunikation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *